Hydroponie pro kazdého
facebook google+ twitter

Hydroponie pro kazdého

vse o domacim pestovani + hydroscope

de

chez Mama éditions

Collection(s) : Gardens

Paru le | Broché 285 pages

Tout public

19.00 Indisponible

preklad Lukas Hurt | ilustrace Loriel Verlomme


Autre présentation


Hydroponie pro ka(...)dého

Tato bohat(...) ilustrovaná bible hydroponického p(...)stováni vám pom(...)e v klidu domova dosáhnout takov(...)ch v(...)nos(...), o jak(...)ch se vám d(...)íve ani nesnilo.

V této knize najdete v(...)e od základ(...) p(...)stováni a(...) po instalaci supermodermch systém(...), rady pro za(...)áte(...)níky i odborné informace pro profesionálm zahradníky, obecn(...) známé postupy i pe(...)liv(...) st(...)e(...)ená tajemství - zkrátkà v(...)echno, co byste si p(...)áli v(...)d(...)t o um(...)ni hydroponie.

O autorovi

William Texier se narodil v Pa(...)í(...)i, kde na Národním gemologickém institutu vystudoval gemologii, v(...)du zabývající se drahými kameny. Ne(...) se poprvé setkal s hydroponií, získal je(...)t(...) jeden titul ze studií na Americkém geologickém institutu v Los Angeles. Hydroponickému p(...)stování se za(...)al v(...)novat na plnýúvazek v roce 1985, kdy spolu se svým dlouholetým p(...)ítelem a zakladatelem General Hydroponics Lawrencem Brookem vyvinul aero-hydroponii. O pár let pozd(...)ji zahájil sv(...)j první výzkumný projekt ve vývojovém centru White Owl Waterfarm
v kalifornském Sebastopolu. V roce 1994 se vrátil do Francie a
spole(...)n(...) s man(...)elkou Noucettou Kehdi zalo(...)il General Hydroponics Europe.

William Texier je skute(...)ným inovátorem hydroponického
pr(...)myslu. V roce 2004 vyvinul a nechal si patentovat « bioponii »,
tedy organickou hydroponii. V sou(...)asné dob(...) (...)ídí výzkum a
vývoj v General Hydroponics v Evrop(...) i za oceánem, s (...)ím(...) mu
pomáhá skupina odborník(...) z Kalifornské univerzity. Publikuje
(...)lánky a vede seminá(...)e po celém sv(...)t(...). Se svými více ne(...) t(...)iceti
lety zku(...)eností v oboru je pova(...)ován za jednoho z nejv(...)t(...)ích
sv(...)tových odborník(...) na hydroponii.

Hydroponie pro ka(...)dého byla pr(...)elo(...)ena do (...)esti sv(...)tových
jazyk(...).

« Taková kniha zde
dlouho chyb(...)la. »

Maximum yield

« Skv(...)lý návod,
jak se stát (...)pi(...)kovým
indoorovým p(...)stitelem. »
the indoor gardener

« Kniha obsahuje vynikající
ilustrace. Mám ji v(...)dypo ruce. »

Jorge cervantes
Des conseils pratiques pour se mettre au jardinage en intérieur grâce à l'hydroponie, une technique de culture sans terre. ©Electre 2018
Format : Broché
Nb de pages : 285 pages
Poids : 390 g
Dimensions : 17cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-84594-091-8
EAN : 9782845940918

Du même auteur : William Texier